"moment staring" — Słownik kolokacji angielskich

moment staring kolokacja
Popularniejsza odmiana: moment stares
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpatrywanie się momentu
  1. moment rzeczownik + stare czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The moment of truth was staring him right in the face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo