"moment stares" — Słownik kolokacji angielskich

moment stares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenia momentu
  1. moment rzeczownik + stare czasownik
    Luźna kolokacja

    The moment of truth was staring him right in the face.

    Podobne kolokacje: