"turn at the moment" — Słownik kolokacji angielskich

turn at the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obróć się w tej chwili
  1. turn czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The two women turned their heads at the same moment.

    Podobne kolokacje: