"offer moments" — Słownik kolokacji angielskich

offer moments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): momenty oferty
  1. offer czasownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Still, the score offers wonderful moments, and it is good to have the work back in the repertory.