"moment watching" — Słownik kolokacji angielskich

moment watching kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzenie momentu
  1. moment rzeczownik + watch czasownik
    Luźna kolokacja

    I spent a moment too long watching the girl for a reaction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo