"provide a moment" — Słownik kolokacji angielskich

provide a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz moment
  1. provide czasownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The shortcomings of traditional international law provide a great moment for such groups.

powered by  eTutor logo