"open a moment" — Słownik kolokacji angielskich

open a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwórz moment
  1. open czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The lift doors opened not a moment too soon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo