KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(8) leave, include, let, allow
Kolokacji: 4
1. moment follows = moment następuje moment follows
  • I spent a moment too long watching the girl for a reaction.
  • He stood for a long moment watching the rain sheet down.
  • He was quiet for a moment, watching the actors and then continued.
  • She nodded, standing there a moment, watching him return inside, then turned back, facing the water.
  • Adam stood for a moment, the bucket in his hand, watching her.
  • He stood for a moment watching it slowly rising, the only spot of light in that dark scene.
  • Gardener stood still for a moment, puzzled, watching him go.
  • She lay for a few moments watching the patterns it made on the ceiling.
  • Naiar stood for a moment watching, his own mind racing.
  • "It was a real moment, watching those guys from the '61 team carry that casket," he said.
3. moment marks = znaki momentu moment marks
4. moment stares = spojrzenia momentu moment stares
5. moment ticks = tykanie momentu moment ticks
6. moment gazing = wpatrywanie się momentu moment gazing
(10) approach, wait, close
Kolokacji: 3
(12) slip, lose, forget
Kolokacji: 3
(13) return, reappear
Kolokacji: 2
(15) listen, savor
Kolokacji: 2
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.