"ideal moment" — Słownik kolokacji angielskich

ideal moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealny moment
  1. ideal przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They had calculated their ideal moment to attack, but from here on, the conclusion wasn't really in doubt.

    Podobne kolokacje: