"moment marks" — Słownik kolokacji angielskich

moment marks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaki momentu
  1. moment rzeczownik + mark czasownik
    Luźna kolokacja

    After 1813, other moments marked the development of higher education in Romanian language, regarding both humanities and the technical science.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo