"perfect moment" — Słownik kolokacji angielskich

perfect moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały moment
  1. perfect przymiotnik + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    Who wants to guess wrong about the perfect moment for bottom fishing?

    Podobne kolokacje: