"offer at the moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaoferuj w tej chwili
  1. offer czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I have no more advice to offer at the present moment.

    Podobne kolokacje: