"standout moment" — Słownik kolokacji angielskich

standout moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): standout moment
  1. standout rzeczownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As easy as it is to hit repeat when the disc ends, trying to remember standout moments is another story.

    Podobne kolokacje: