"moment ticks" — Słownik kolokacji angielskich

moment ticks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tykanie momentu
  1. moment rzeczownik + tick czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As the moments ticked past, her tension increased, heightened even more by the knowledge that she was so exposed.

    Podobne kolokacje: