ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) simply, merely
Kolokacji: 2
(2) formally, officially
Kolokacji: 2
1. later handed = później podać later handed
  • The two were immediately handed over to American forces, he said.
  • He was immediately handed to the front, to speak to him.
  • He shot out a string of words in Spanish to the boy, who immediately handed the baby over to him.
  • From a back pocket of her jeans, she took a folded paper but didn't immediately hand it to Joe.
  • He answered the telephone and immediately handed it to a neighbor.
  • That David immediately handed me a pair of long white socks wasn't at all surprising.
  • The commander immediately handed the scientist over to his team's security detail.
  • Maybe you got this letter and immediately handed it to someone else.
  • He immediately handed it to Page, who listened intently for a few moments.
  • He immediately handed the weapon to Arthur, who accepted it with surprise.
3. effectively hand = skutecznie ręka effectively hand
5. personally hand = osobiście ręka personally hand
6. carefully hand = ostrożnie ręka carefully hand
7. solemnly hand = poważnie ręka solemnly hand
8. voluntarily hand = dobrowolnie ręka voluntarily hand
9. proudly hand = dumnie ręka proudly hand
10. happily hand = radośnie ręka happily hand
11. gingerly hand = ostrożnie ręka gingerly hand
(4) finally, eventually
Kolokacji: 2
(5) silently, wordlessly
Kolokacji: 2
(6) quickly, promptly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.