ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand responsibility" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedzialność ręki
  1. hand czasownik + responsibility rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The public-private partnership was called off in 2010 after failed negotiations, and Metrolinx was handed responsibility for the project.

powered by  eTutor logo