"responsibility" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

responsibility rzeczownik

rzeczownik + responsibility
Kolokacji: 33
family responsibility • management responsibility • state responsibility • command responsibility • responsibility of the reader • ...
responsibility + czasownik
Kolokacji: 32
responsibility rests • responsibility lies • responsibility includes • responsibility falls • responsibility lays • ...
czasownik + responsibility
Kolokacji: 105
take responsibility • assume responsibility • accept responsibility • claim responsibility • bear responsibility • share responsibility • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
4. claim responsibility = odpowiedzialność twierdzenia claim responsibility
7. deny responsibility = odrzuć odpowiedzialność deny responsibility
9. bore responsibility = ponosił odpowiedzialność bore responsibility
16. avoid responsibility = uchylać sie od odpowiedzialności avoid responsibility
26. responsibility is transferred = odpowiedzialność zostanie przeniesiona responsibility is transferred
30. recognize one's responsibility = rozpoznawać czyjś odpowiedzialność recognize one's responsibility
31. appoint with responsibility = wyznacz z odpowiedzialnością appoint with responsibility
32. emphasize responsibility = połóż nacisk na odpowiedzialność emphasize responsibility
34. escape responsibility = odpowiedzialność ucieczki escape responsibility
przymiotnik + responsibility
Kolokacji: 147
full responsibility • personal responsibility • social responsibility • primary responsibility • fiscal responsibility • corporate responsibility • ...
przyimek + responsibility
Kolokacji: 24
of responsibility • about responsibility • with responsibility • to one's responsibilities • from responsibility • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.