"hand along with" — Słownik kolokacji angielskich

hand along with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka wraz z
  1. hand czasownik + along przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    He handed them back to her along with a set of room keys.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo