"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(2) for, by, to, from, around, ...
Kolokacji: 12
1. hand across = ręka wszerz hand across
  • He handed it across the desk as two men entered the office.
  • "Here you go," he said, and handed it across the counter to her.
  • He found a slip of paper and handed it across the counter.
  • She pulled file photos and handed them across the desk.
  • He took up the piece of paper which Hetty handed across the table, and read the address.
  • "Here," he said and handed the phone across the seat to Glenn.
  • And he handed the newspaper to her across the table.
  • Jerry produced the Japanese paper and handed it across the car.
  • They talked for a moment, then he handed the phone across the desk.
  • I handed the briefcase back to her across the table.
3. hand over in = ręka ponad w hand over in
4. hand without = ręka na zewnątrz hand without
5. handed down on = przekazany na handed down on
6. handed down through = przekazany całkowicie handed down through
7. handed during = podany podczas handed during
8. hand through = podaj całkowicie hand through
9. handed out on = rozdany na handed out on
10. hand down by = ręka w dół przez hand down by
11. hand along with = ręka wraz z hand along with
12. hand that = ręka że hand that
13. handed over for = przekazany dla handed over for
14. handed under = podany poniżej handed under
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.