ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"reluctantly hand" — Słownik kolokacji angielskich

reluctantly hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niechętnie ręka
  1. hand czasownik + reluctantly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She frowned a moment, then reluctantly handed it to me.

powered by  eTutor logo