"simply hand" — Słownik kolokacji angielskich

simply hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu ręka
  1. hand czasownik + simply przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "But to simply hand it down to someone as a project like this is a crime."

powered by  eTutor logo