"reluctantly handed" — Słownik kolokacji angielskich

reluctantly handed kolokacja
Popularniejsza odmiana: reluctantly hand
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niechętnie podać
  1. hand czasownik + reluctantly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She frowned a moment, then reluctantly handed it to me.

powered by  eTutor logo