ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"solemnly hand" — Słownik kolokacji angielskich

solemnly hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie ręka
  1. hand czasownik + solemnly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He solemnly handed them over to the chief acolyte.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo