"hand the stick" — Słownik kolokacji angielskich

hand the stick kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj patyk
  1. hand czasownik + stick rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He handed the stick to the other figure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo