ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand that" — Słownik kolokacji angielskich

hand that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka że
  1. hand czasownik + that przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    I don't think that it soaked in until they handed me that big trophy and took my picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo