ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"proudly hand" — Słownik kolokacji angielskich

proudly hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dumnie ręka
  1. hand czasownik + proudly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She proudly hands Wally a small square package covered with oiled paper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo