"handed down on" — Słownik kolokacji angielskich

handed down on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekazany na
  1. hand czasownik + on przyimek
    Luźna kolokacja

    A sentence of six years was handed down on December 20, 2005.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo