ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"handed during" — Słownik kolokacji angielskich

handed during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podany podczas
  1. hand czasownik + during przyimek
    Luźna kolokacja

    A year later, the school was handed over to the country during a school festival.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo