ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(2) for, by, to, from, around, ...
Kolokacji: 12
1. hand across = ręka wszerz hand across
3. hand over in = ręka ponad w hand over in
4. hand without = ręka na zewnątrz hand without
5. handed down on = przekazany na handed down on
6. handed down through = przekazany całkowicie handed down through
7. handed during = podany podczas handed during
8. hand through = podaj całkowicie hand through
  • The Sergeant laughed and opened the window, handing the volume through it.
  • Without waiting for my answer, he handed me a book through the small opening on the door.
  • He handed the girl through the driver's door and got the car started.
  • He handed it through the window to the captain.
  • She handed a card through the window of the Bronco.
  • After refusing to talk to a reporter, a man who identified himself as a brother handed a note through a crack in the door.
  • "I handed one through the panel into the back," Hogg said.
  • I peeled off a five from my roll and handed it through the window to the driver.
  • He held up an envelope and handed it to Scofield through the open space.
  • I drained the coffee and handed her the cup back through the bars.
9. handed out on = rozdany na handed out on
10. hand down by = ręka w dół przez hand down by
11. hand along with = ręka wraz z hand along with
12. hand that = ręka że hand that
13. handed over for = przekazany dla handed over for
14. handed under = podany poniżej handed under
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.