"voluntarily hand" — Słownik kolokacji angielskich

voluntarily hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrowolnie ręka
  1. hand czasownik + voluntarily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Hussein's threats were hardly idle, and after the second gulf war, Obeidi voluntarily handed over the documents and parts he had secreted in his backyard to United States intelligence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo