TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(5) paper, card, sheet, leaflet
Kolokacji: 5
2. hand the paper = podaj papier hand the paper
3. hand a sheet = podaj kartkę hand a sheet
4. hand out leaflets = ręka na zewnątrz rozprowadza ulotki hand out leaflets
5. hand leaflets = ulotki ręki hand leaflets
(7) defeat, victory
Kolokacji: 2
(8) drink, coin, dollar, head
Kolokacji: 4
(9) decision, set, map
Kolokacji: 3
(10) shirt, hat, handkerchief, coat
Kolokacji: 4
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.