TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"hand one's card" — Słownik kolokacji angielskich

hand one's card kolokacja
Popularniejsza odmiana: hand a card
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka czyjś karta
  1. hand czasownik + card rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You also wouldn't have to hand your card over to any employees to pay.