TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) simply, merely
Kolokacji: 2
(2) formally, officially
Kolokacji: 2
(4) finally, eventually
Kolokacji: 2
(5) silently, wordlessly
Kolokacji: 2
1. silently hand = cicho ręka silently hand
2. wordlessly hand = oniemiale ręka wordlessly hand
  • When she was out of reach, Kiron wordlessly handed her a towel.
  • Uncle Latif wordlessly handed him the reins and then stood back.
  • She hesitated only an instant before wordlessly handing it to him.
  • P.B. wordlessly handed his friend the slip of paper.
  • It can be the only reason why he made the mistake of wordlessly handing Carrot the bell.
  • Goodmountain opened the press again and wordlessly handed William a damp sheet of paper.
  • Silk wordlessly handed her the garment, She glanced at it almost casually.
  • Wimsloe wordlessly handed over the basket holding the troupe's supper.
  • Then he belched and wordlessly handed it back to me for a refill.
  • He glanced at Bishop, who wordlessly handed him a pair of rib cutters.
(6) quickly, promptly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.