"silently hand" — Słownik kolokacji angielskich

silently hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cicho ręka
  1. hand czasownik + silently przysłówek
    Luźna kolokacja

    Mercifully, she said nothing, but silently handed me yet another package and my change.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo