GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(5) paper, card, sheet, leaflet
Kolokacji: 5
2. hand the paper = podaj papier hand the paper
  • He handed the paper back to me with a sigh.
  • Without a word she handed the paper to her nephew.
  • After writing a few lines, she rose and handed the paper to him.
  • When we were both inside the van, he handed me the paper.
  • When he came back Crane handed him the paper without a word.
  • After a few minutes Rose handed the paper back to him.
  • He wrote them down and handed the paper to Ned.
  • I handed her the paper with the figures 910020 written on it.
  • I handed the paper to him and pointed to the lines in question.
  • She had stood beside her Chief and handed him the paper.
3. hand a sheet = podaj kartkę hand a sheet
4. hand out leaflets = ręka na zewnątrz rozprowadza ulotki hand out leaflets
5. hand leaflets = ulotki ręki hand leaflets
(7) defeat, victory
Kolokacji: 2
(8) drink, coin, dollar, head
Kolokacji: 4
(9) decision, set, map
Kolokacji: 3
(10) shirt, hat, handkerchief, coat
Kolokacji: 4
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.