ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"happily hand" — Słownik kolokacji angielskich

happily hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): radośnie ręka
  1. hand czasownik + happily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    After the kids reach 12, I happily hand them off to parents who are more skilled.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo