BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"hand the keys" — Słownik kolokacji angielskich

hand the keys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj klucze
  1. hand czasownik + key rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You didn't want to hand him the keys to your Porsche.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo