ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"key" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

key rzeczownik

rzeczownik + key
Kolokacji: 82
Florida Key • car key • Alicia Key • Jimmy Key • ignition key • skeleton key • master key • arrow key • room key • piano key • ...
key + czasownik
Kolokacji: 35
key indicates • Key says • key lies • key makes • key turns • ...
czasownik + key
Kolokacji: 42
tap keys • key is pressed • hold the key • turn the key • hand the keys • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. tap keys = wykorzystaj klucze tap keys
2. key is pressed = klawisz jest naciśnięty key is pressed
4. turn the key = przekręcać klucz (np. w stacyjce samochodu) turn the key
5. hand the keys = podaj klucze hand the keys
  • You didn't want to hand him the keys to your Porsche.
  • She handed him the keys and he unlocked the door.
  • And that is being handed the keys to a smoking room.
  • Tank got out of the truck and handed me the keys.
  • The young man closed the boot of the car and handed her the keys.
  • For eight dark years the Democrats handed the keys to the country to any and all.
  • "Then they'll hand me the keys to the city an' we're on our way."
  • We could just hand the Highlord the keys to the city.
  • I met him at his house and he handed me the keys.
  • He got in the driver's side and I handed him the keys.
13. punch keys = klucze ciosu pięścią punch keys
14. grab one's keys = łapać czyjś klucze grab one's keys
16. keep under key = uciskaj klucz keep under key
17. key made = klucz zrobił key made
18. keep the key = zachowaj klucz keep the key
przymiotnik + key
Kolokacji: 70
low key • minor key • Black Key • different key • major key • private key • public key • anti-piracy US Key • ...
przyimek + key
Kolokacji: 15
of keys • under key • over the keys • with the key • for the key • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.