ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand one's debut" — Słownik kolokacji angielskich

hand one's debut kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka czyjś debiut
  1. hand czasownik + debut rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was handed his debut on 25 April 1990 in a 4-2 defeat to Sweden.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo