ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand through" — Słownik kolokacji angielskich

hand through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj całkowicie
  1. hand czasownik + through przyimek
    Luźna kolokacja

    The Sergeant laughed and opened the window, handing the volume through it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo