ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"personally hand" — Słownik kolokacji angielskich

personally hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobiście ręka
  1. hand czasownik + personally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He further stated that any applicant who tried to personally hand their essay to Michaels or a cast member would immediately be disqualified.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo