"handed down through" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekazany całkowicie
  1. hand czasownik + through przyimek
    Luźna kolokacja

    Most food and trade recipes were traditionally handed down through the generations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo