"carefully hand" — Słownik kolokacji angielskich

carefully hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrożnie ręka
  1. hand czasownik + carefully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Millie Chillum carefully handed the baby to the priest, who held it gingerly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo