BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"handed out on" — Słownik kolokacji angielskich

handed out on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozdany na
  1. hand czasownik + on przyimek
    Luźna kolokacja

    The award will be handed out on March 7, 2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo