"immediately handed" — Słownik kolokacji angielskich

immediately handed kolokacja
Popularniejsza odmiana: immediately hand
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast podać
  1. hand czasownik + immediately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The two were immediately handed over to American forces, he said.

powered by  eTutor logo