"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
1. effective way = skuteczny sposób effective way
2. effective manner = skuteczny sposób effective manner
3. effective style = faktyczny styl effective style
4. effective length = faktyczna długość effective length
5. effective concentration = skuteczna koncentracja effective concentration
6. effective mode = faktyczny sposób effective mode
7. effective height = skuteczna wysokość effective height
8. effective diameter = faktyczna średnica effective diameter
  • The return signal matched an effective diameter of 116 13 km.
  • The return signal matched an effective diameter of 144 16 km.
  • The return signal matched an effective diameter of 100 14 km.
  • You'd have a dish antenna with an effective diameter equal to that of the orbit.
  • The return signal matched an effective diameter of 44 10 km.
  • The return signal matched an effective diameter of 151 18 km.
  • The return signal matched an effective diameter of 135 15 km.
  • The return signal matched an effective diameter of 207 22 km.
  • The return signal matched an effective diameter of 117 21 km.
  • The return signal matched an effective diameter of 89 9 km.
9. effective radius = robiący wrażenie promień effective radius
(6) mean, moment
Kolokacji: 2
(7) tool, instrument
Kolokacji: 2
(14) range, limit, scene, area
Kolokacji: 4
(16) form, aperture, route, course
Kolokacji: 4
(21) temperature, pressure
Kolokacji: 2
(24) approach, attack, fire
Kolokacji: 3
(25) rate, cost
Kolokacji: 2
(26) policy, argument, elimination
Kolokacji: 3
(30) vaccine, vaccination
Kolokacji: 2
(34) advocate, voice, spokesman
Kolokacji: 3
(35) mechanism, barrier
Kolokacji: 2
(45) model, theory, framework
Kolokacji: 3
(47) learning, transfer
Kolokacji: 2
(52) retirement, abolition
Kolokacji: 2
(53) catalyst, stimulus
Kolokacji: 2
(54) lobbyist, lobbying, lobby
Kolokacji: 3
(55) contraception, deployment
Kolokacji: 2
(57) counterattack, ambush
Kolokacji: 2
(58) insulator, insecticide
Kolokacji: 2
(59) predator, parenting
Kolokacji: 2
(60) boycott, protest
Kolokacji: 2
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.