KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. effective against = skuteczny przeciwko effective against
2. effective in = skuteczny w effective in
  • "No one I can think of would be so effective in such a job."
  • I feel it has been very effective in my treatment.
  • The summer deal states that the increase would be effective in 15 days without action by Congress.
  • He doesn't know how long it will take him to become effective in his new role.
  • It was still one of the most effective in the world.
  • And it's much more effective in space than on the ground.
  • I do not believe we have been particularly effective in this area.
  • Will what was done be effective in the long term?
  • So how can the church be effective in this situation?
  • The name change was to have become effective in May 2012.
3. effective at = skuteczny przy effective at
4. effective for = skuteczny dla effective for
5. effective on = skuteczny na effective on
6. effective with = skuteczny z effective with
7. effective from = skuteczny z effective from
8. effective to = skuteczny aby effective to
9. effective of = skuteczny z effective of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.