"effective of" — Słownik kolokacji angielskich

effective of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny z
  1. effective przymiotnik + of przyimek
    Zwykła kolokacja

    Sanctions have not been totally effective, of course; oil still moves and much trade continues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo