"effective style" — Słownik kolokacji angielskich

effective style kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktyczny styl
  1. effective przymiotnik + style rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On hands and knees, he was answering the gunfire in swift, effective style.

powered by  eTutor logo