BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"show effective" — Słownik kolokacji angielskich

show effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko skuteczny
  1. show czasownik + effective przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Extract is the only black elderberry preparation shown effective in clinical studies."

powered by  eTutor logo